ค้นหา:
 
  คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563 (Standard Operating Procedure, SOP)
  หมวด  คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)    วันที่ประกาศ  09-02-2565   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

https://drive.google.com/file/d/19kyJgILrd_JZ_7YciZBlLP2thkbePiyZ/view?usp=sharing

คลิกเลย - Shortcut Biz  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
  คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564 (Standard Operating Procedure, SOP) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.