ค้นหา:
 
" target="_blank">
 

 

โครงการบริการวิชาการ   

  ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการ  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุนชนตำบลบางพระ      

(25-27 กุมภาพันธ์ 2562) 

          

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แก่เกษตรกรด้านพืชไร่

(31 พฤษภาคม 2562) 

      ​    

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า

( 12 กรกฎาคม 2562) 

โครงการจัดนิทรรศการ

11-19 เม.ย. 62

โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน

 

 

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชชุมชน

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

   หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.