ค้นหา:
 
" target="_blank">
 
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2559
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรฯ พ.ศ.2555-2559
  แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตร พ.ศ.2555-2559
  แผนกลยุทธ์การเงินคณะเกษตร พ.ศ.2555
  แผนกลยุทธ์การเงินคณะเกษตร พ.ศ.2556
  เล่มวิเคราะห์ความเสี่ยง
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ งปม.2555
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงปม.2555
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงปม.2556
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงปม.2556
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงปม.2555
  การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2555
  การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554

 การบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2562  (   PDF )  (Zip)  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.