ค้นหา:
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดีบัณฑิตในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  หมวด  ประกาศ   วันที่ประกาศ  28-02-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดีบัณฑิตในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ประกาศ
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศงดการเรียนการสอนในวันไหว้ครู เขตพื้นที่บางพระ ปีการศึกษา 2565 
  ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 
  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เขตพื้นที่บางพระ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 
  มหาวิทยาลัย เยียวยา ลดค่าเทอม ปีการศึกษา 2/2564 ทุกระดับ ทุกชั้นปี (เป็นไปตามเงื่อนไข) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.