ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Triple test cross analysis for epistatic components in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis)

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Mrs. พรทิพย์ พรสุริยา   ,
Mr. ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน   ,
 
English
 
 
 
30/06/2559