ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาแบบไซโคลนที่ใช้เชื้อเพลิงจากลำต้นและเหง้ามันสำปะหลัง

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย กิตติศักด์ วิธินันทกิตต์   ,
นาย จิรวัฒน์ สิตรานนท์   ,
 
Thai
 
 
 
08/06/2559