ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Pasting properties by near-infrared reflectance analysis of whole grain paddy rice samples

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Ms. ใจทิพย์ วานิชชัง   ,
Mr. Sirichai Kanlayanarat   ,
Mr. Ronnarit Rittiron   ,
Mr. Thongchai Suwonsichon   ,
Ms. Panida Oonyaritthongchai   ,
Mr. Kazuhiro Nakano   ,
 
English
 
 
 
20/05/2558