ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Effects of arachidonic acid supplementation in maturation diet on female reproductive performance and larval quality of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii)

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Ms. Jarunan Pratoomyot   ,
Mr. Nisa Siranonthana   ,
Mr. Wansuk Senanan   ,
 
English
 
 
 
01/11/2559