ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Eating quality evaluation of Khao Dawk Mali 105 rice using nearinfrared spectroscopy

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Mr. Sirichai Kanlayanarat   ,
Mr. Ronnarit Rittiron   ,
Mr. Kazuhiro Nakano   ,
Mr. Shintaroh Ohashi   ,
Mr. Ryosuke Sakai   ,
Mr. Phonkrit Maniwara   ,
 
English
 
 
 
01/03/2560